Ya Hannan Ya Mennan
 
Süresi: 3m 10s | İzlenme: 8858 | Yorumlar: 1

Videoyu Sosyal Sitelerdeki Alanınıza Ekleyin!
Video Üzerinde Tartışın
 
Posted by saadet5 (820 Gün Önce)
video ve milli gazetenin yazısına teşekkür ederiz
Reply to this

Lütfen Temiz, Eğlenceli ve Kaliteli Bir Site İçin Bize Yardım Edin.
Videoyu İşaretle : Videoyu Özelleştir! - Uygunsuz

Video Bilgileri
 
Oylama (1 Oylar):      
Eklenme Tarihi: 11-09-2008
From: fatihusakli ( Özel Mesaj Gönder )
(665) | (0) | (0)

Açıklama:
Dunyada ve Turkiyede Ramazan görüntüleri (HaberVaktim) eşliğinde Uşşaki İlahi grubunun okuduğu (Makam: Uşşak Usul: Nim Sofyan) Ya Hannan Ya Mennan ilahisi Bir ilahinin bile tek başına, bir şehri, yılda bir ay boyunca medenileşmeye çağıran bir lütuf olduğuna/olabileciğine inanıyorum. Peki bu lütuf, kimden? Öyle zannediyorum ki musikiye yakın duruşlu Şemseddin Sivasî ya da Abdülmecid Sivasî hazretlerinin isimleriyle şereflendirdikleri şehre bir hediyeleri... Doğrudan doğruya kendilerinin değil ama himmetleriyle tekkelerinde ilâhi okuyan, belki bundan başka da bestesi olmayan isimsiz bir dervişlerinin... Bestekârlarımızın (Zekai Dede hariç) onbeşinci yüzyıldan sonra çok fazla şuğul bestelemedikleri göz önüne getirilirse, tahminime hak verilebilir. İlahinin, Halvetîliğin Şemseddin Sivasî koluyla bağını kuvvetlendiren mühim bir şey de, merhum Safer Efendi' nin bu tasavvuf yolunun "evtâr-ı seb'a"yı onikiye çıkarıp, on iki esmâ ile de sâlike yol verdikleri naklidir. İlâhide -tevâfuk eseri- Esmâ-i hüsna'dan İsm-i azâm ile beraber on iki isim zikredilir. Güftede geçen "cud", "afv", "ğufran", "îmân" kelimeleri, Allah'ın: el-Mâcid, el-Afüvv, el-Ğaffâr, el-Mü'min isimleriyle, tecelligâh olarak seçtiği insanı kuşatan varlığını; el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın isimleri tecelli-î celâlinin zamanî ve kevnî tezâhürünü; el-Vâhid, el-Ehad (İbn-i Mâce ve İbn-i Hacer'e göre Esma-i hüsna'dandır), es-Samed isimleri ulûhiyetini beyan etmektedir. Birkaç nefescik sadâ deryaları dolduruyor;âgâh olan, kimbilir bu deryadan ne inciler çıkaracaktır. Yâ Hannan, Yâ Mennân Yâ Ze'l-cudi ve'l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale'l-îmân, Nercû afveke ve'l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû: Hak! Lâ ilâhe illâllah, Muhammed'ür Resûlullah! Ve İlâhün, Vâhidün, Ehadün, Samedâ! Kelime kelime ve manzum şekilde bir sadeleştirmenin(!) daha da yanlış olacağı düşüncesiyle, ilahinin tek cümlecik Türkçe inşa'ını anlatabilmem için ehven bir yol olarak gördüğüm şöyle bir metne ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum: "Ey! Kullarına karşı pek müşfik, Ey! kullarına karşı pek lütufkar, Ey! kerem ve ihsan sahibi, Ey! ezeli-Ey! ebedi, Ey! tecelligâhıyla apaçık-Ey! tecellî-i celaliyle gizlilerin gizlisi, Ey Hû Hû diye çağırdığımız: Hakk; kalplerimi iman üzere sabit kıl, ümidimiz senin af ve mağfiretindir, "Lâilahe illâllah Muhammed'ür Resûlullah", Allah'ımızsın, teksin, benzersizsin; kulların sana muhtaç, sen kimseye muhtaç değilsin..." Bestekâr, arada; tam da insan (tecelligâh) ile Allah (tecelli-i celâli'nin) kavuştuğu bezâha Ramazanı yerleştirir. Oruç ayının mümin kişiye gün gün irtifâ kazandıran bir af ve mağfiret merdiveniolduğunu ve o münasebetle yalvardığını Allah'a işittirmek istercesine "Oruç günlerindeyiz, o günleri selamlıyoruz! Bu günler hürmetine bizi bağışla!" sadedine "Merhaba!"ları peşi peşine sıralar. Söyleyen cemaat, ilahinin ilk bölümünde "havf ve recâ'" tüten, daha yavaş bir tonda Hakk'ı anıp, af ve mağfiret dilerken; Ramazan'ı selamlama bölümüne gelince yeri göğü titretir... Ramazan' ın onbeşinden sonra, "Merhaba"lar, yerini "Elveda"ya bırakır; ilahinin "tarz-ı reviş"i yavaşlar, son terâvihle beraber Hazreti Ramazan, bir ay boyunca terbiye etmeye çalıştığı şehirden ayrılır. (milli gazete)
Kanallar: Ramazan  IlahiUssak 
Etiketler: Ramazan  İlahi 

Video URL :
Sitenize Eklenecek URL: